TheGrue.org

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Opublikowano: poniedziałek, 23 grudzień 2019

I miejsce - sukces naszych pedagogów

Opublikowano: piątek, 15 listopad 2019

I nagroda w Plebiscycie „Wpisz się w Małopolskę – 2019” dla inicjatywy zrealizowanej w SPWD w Radłowie! Miło nam poinformować, że inicjatywa działań profilaktyczno- edukacyjnych. „Radzenie ze stresem zakończ sukcesem” realizowana w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie otrzymała I nagrodę w Plebiscycie „Wpisz się w Małopolskę – 2019” za najlepszą inicjatywę FIO Małopolska Lokalnie Południe 2019- organizowanym w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie. Południe. Projekt zainicjowany i zrealizowany został przez wychowawców i pedagogów Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie. Serdecznie dziękujemy rodzicom uczestników projektu oraz społeczności lokalnej i wszystkim przyjaciołom za zaangażowanie i wszystkie głosy oddane na naszą inicjatywę w plebiscycie. 

Konferencja

Opublikowano: piątek, 15 listopad 2019

Już 25 listopada Gmina Radłów organizuje Interdyscyplinarną konferencję w zakresie profilaktyki przemocy "Skutecznie = bezpiecznie" RADŁÓW 2019 pod patronatem honorowym Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza oraz Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Konferencja jest inicjatywą, której celem jest kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy i nawiązuje do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Z uwagi na profil działalności naszej organizacji, która troskę o dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu - wspieramy i promujemy takie inicjatywy!

My też tam będziemy!

Szczegóły  tutaj.

 

Malujemy, rzeźbimy, projektujemy................

Opublikowano: poniedziałek, 07 październik 2019

Zajęcia artystycznego rękodzieła2Malujemy, rzeźbimy, projektujemy modelinowe breloczki, rozwijamy kreatywność. Zajęcia artystycznego rękodzieła to zdecydowanie ulubiona forma aktywności wychowanków SPWD w Radłowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów