TheGrue.org

Ahoj Przygodo!

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Nasi wychowankowie poszukiwania wakacyjnych przygód rozpoczęli od morskiej wyprawy po skarb piratów. Po odczytaniu listu Kapitana Czarnobrodego nasi mali nieustraszeni śmiałkowie przystąpili do wykonywania zadań. Na drodze do upragnionego celu czekało ich sporo wyzwań, które wymagały zarówno wysiłku fizycznego i umysłowego. Przeżyli prawdziwy sztorm na morzu, miotanie od prawej burty do lewej, stoczyli bitwę morską, nie obyło się również bez dźwigania ekwipunku z pożywieniem, toczenia beczki z wodą i pływania między statkami. Tylko dzięki wzajemnej pomocy, zaangażowaniu wszystkich członków załogi i współpracy udało się dotrzeć do skarbu. Zwieńczeniem naszych zmagań było uroczyste pasowanie na pirata, wręczenie pamiątkowych certyfikatów, morskich tatuaży i zawieszek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Harmonogram zajęć na wakacje

Opublikowano: piątek, 26 czerwiec 2020

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem wakacji od dnia 29.06.2020 do 31.08.2020 zmianie ulega tryb pracy oraz harmonogram zajęć w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie. Mając na uwadze umożliwienie wsparcia wszystkim dzieciom, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach oraz ograniczenia wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zajęcia realizowane będą w podziale na 3 grupy, zgodnie z tygodniowym harmonogramem.

Czytaj więcej: Harmonogram zajęć na wakacje

Dni Dziecka mamy codziennie

Opublikowano: wtorek, 02 czerwiec 2020

1 czerwca 2020 r.

SPWD po raz pierwszy od marca.

Dla dzieci przygotowaliśmy zajęcia instruktażowe przypominające zasady higieny i wspólnego bezpieczeństwa (nasze dzieci są wyjątkowo dzielne i zdyscyplinowane mimo sporych ograniczeń organizacyjnych). Następnie w ramach zajęć artystycznych każdy przygotował własny exploding box, do którego panie wychowawczynie ukradkiem schowały słodkości.

2 czerwca 2020 r.

Dzień Dziecka na Brzeskiej 9 po raz drugi.

Dziś po raz pierwszy od prawie trzech miesięcy mogliśmy kontynuować indywidualne zajęcia logopedyczne. Mieliśmy pewne obawy dotyczące nowego sposobu funkcjonowania Placówki, tymczasem z radością obserwujemy odpowiedzialność i zdyscyplinowanie w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa zarówno przez dzieci jak i rodziców.

Czytaj więcej: Dni Dziecka mamy codziennie

GRAFIK ZAJĘĆ W SPWD W RADŁOWIE

Opublikowano: czwartek, 28 maj 2020
 
 
W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia odbywają się w nowym reżimie sanitarnym oraz w podziale na grupy. Rodzice, którzy  zadeklarowali powrót dziecka na zajęcia zostali indywidualnie poinformowania o grupie, do której przydzielone zostało dziecko. Zajęcia dla poszczególnych grup odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. 
 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów