TheGrue.org

Co tu się zmalowało - zajęcia malarskie

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

 

Malarstwo akrylowe wymaga dużej cierpliwości, precyzji i zaangażowania. Kolejna grupa naszych małych malarzy poradziła sobie doskonale! Tym razem czekało na nich prawdziwe wyzwanie - egzotyczny zachód słońca! Dzieci dokonały też jednego ważnego odkrycia: „Im więcej razy nam się nie udawało, tym piękniej wyszło!”. Czy to może nas czegoś nauczyć ? Za wsparcie inicjatywy dziękujemy Radłowskiemu Forum Rozwoju!

Rekrutacja do Placówki

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020


WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE W RAMACH ZDALNEJ FORMY WSPARCIA


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczenia organizacyjne w placówkach wsparcia dziennego w nowym reżimie sanitarnym (wynikające z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego) SPWD w Radłowie uruchamia dodatkową formę wsparcie dla rodzin w postaci pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Placówki

Aloha - czyli wycieczka na Hawaje

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Archipelag Hawaje to kolejny już cel podróży wychowanków SPWD w Radłowie. W trakcie ostatnich zajęć socjoterapeutycznych nasi odkrywcy wyruszyli na wyspy wulkaniczne w samym sercu Oceanu Spokojnego! Dzień wypełniły m.in taniec hula, eksperymenty wulkaniczne, egzotyczne owoce i malowanie twarzy! Nie obyło się bez pakowania walizek, odprawy lotniskowej i hawajskich przygód! Nasi podróżnicy spisali się na medal! Współpraca w grupie na 6!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Mała - wielka SZTUKA

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Czy widzieliście kiedyś tylu zaangażowanych artystów w tym przepięknym miejscu? Dziś wychowankowie SPWD wyruszyli do radłowskiego parku na prawdziwy plener malarski. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności twórczych, kreatywności, wyciszenia, a przede wszystkim doskonałą formą wypoczynku. Przepiękny zespół pałacowo- parkowy stworzył dodatkowo niepowtarzalny, tajemniczy klimat (tak tak, były historie o dworskim życiu i legendy). W realizacji przedsięwzięcia wsparło nas Radłowskie Forum Rozwoju, zaopatrując naszych artystów w profesjonalne sztalugi malarskie. Dziękujemy! Ps. Czy wiedzieliście, że Leonardo Da Vinci- wybitny malarz i człowiek renesansu prawdziwą mądrość, jak się okazuje, czerpał nie z książek, ale działając, przeżywając i doświadczając? W te wakacje będziemy podążać śladami Mistrza!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów