Informacja o rekrutacji

Stowarzyszenie AMOS informuje, że w postępowaniach dotyczących rekrutacji złożono następujace oferty:

1) Rekrutacja na stanowisko wychowawcy - złożono dwie oferty. Wybrano ofertę

2) Rekrutacja na stanowisko socjoterapeuty - złożono jedną ofertę, której cena przekracza kwotę, jaką Stowarzyszenie może przeznaczyć na realizację zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostanie powtórzone.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów