TheGrue.org

Telefon wsparcia dla Dzieci

Opublikowano: piątek, 06 listopad 2020

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 17:00 Pani Edytka, Pani Sylwia i Pani Justynka pozostają do dyspozycji wychowanków chcących z nami porozmawiać. Służymy jak zawsze dobrym słowem i pomocą!  Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko wyraża potrzebę skontaktowania się z nami, możesz mu to umożliwić udostępniając swój telefon lub wysyłając wiadomość na numer podany na plakacie - oddzwonimy! Nie traćmy kontaktu, do usłyszenia!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów