TheGrue.org

Jesienne inspiracje - woodland

Opublikowano: środa, 21 październik 2020

Jesienny czas to doskonała okazja na spacery po parku, lesie. Dziś mamy dla Was propozycję wykorzystania jesiennych liści do stworzenia uroczych lisków (mamy słabość do tych zwierzątek) i uroczego motywu woodland. Do pracy zachęcamy zwłaszcza naszych wychowanków objętych zdalną formą wsparcia SPWD! Sposób wykonania znajdziedzie na naszym facebooku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów