TheGrue.org

Jesienne inspiracje - dynia

Opublikowano: środa, 21 październik 2020

Na zajęciach na Brzeskiej 9 królowała jej wysokość Dynia Hokkaido. Pani Madzia, nasza neurologopeda wprowadziła dzieci w prawdziwie jesienny klimat, łącząc zabawę z nauką. Opowiada tak wspaniale historie, że można Jej słuchać godzinami! Dzieci przygotowały także własne koperty z pestkami do wysiania na wiosnę. Wiecie może jak smakuje pieczona dynia z miodem i migdałami? Nie wspomnimy już o tym, że ma mnóstwo witamin i karotenu!

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów