TheGrue.org

Dzieci piszą pamiętniki

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

Wspomnienia, sekretne zapiski, zdjęcia, kolekcje rysunków ... wszystko to znajdzie się w pięknych pamiętnikach, które dzieci tworzą na Brzeskiej 9 w ramach zajęć artystycznego rękodzieła. Takie same niebawem stworzą nasi nowi wychowankowie przyjęci w ramach pracy zdalnej. Równolegle dzieci pracują nad cekinowymi obrazkami, a my jesteśmy pod wrażeniem ich cierpliwości i wytrwałości!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów