TheGrue.org

Aloha - czyli wycieczka na Hawaje

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020

Archipelag Hawaje to kolejny już cel podróży wychowanków SPWD w Radłowie. W trakcie ostatnich zajęć socjoterapeutycznych nasi odkrywcy wyruszyli na wyspy wulkaniczne w samym sercu Oceanu Spokojnego! Dzień wypełniły m.in taniec hula, eksperymenty wulkaniczne, egzotyczne owoce i malowanie twarzy! Nie obyło się bez pakowania walizek, odprawy lotniskowej i hawajskich przygód! Nasi podróżnicy spisali się na medal! Współpraca w grupie na 6!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów