TheGrue.org

Ferie 2020 - co u nas

Opublikowano: czwartek, 30 styczeń 2020

Nasze dzieci zadziwiają nas swoją kreatywnością. Szyją cuda z filcu i bawełny, a kartonowe pudła zamieniają w pałace. Pełni szczęścia dopełnia chusta animacyjna i pyszna pizza. Ferie mogą trwać cały rok! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów