TheGrue.org

Śnieżka i fantastyczna siódemka

Opublikowano: czwartek, 30 styczeń 2020

Ferie w SPWD w Radłowie rozpoczęliśmy seansem kinowym pt. "Śnieżka i fantastyczna siódemka". Wraz ze Śnieżką i jej przyjaciółmi odkrywaliśmy, że zawsze warto być sobą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów