TheGrue.org

Zajęcia artystycznego rękodzieła w SPWD w Radłowie

Opublikowano: poniedziałek, 07 październik 2019

Zajęcia artystycznego rękodzieła

Farby, pędzle, drewno, brokat i twórczy bałagan oznaczają kontynuację zajęć artystycznego rękodzieła dla dzieci w SPWD w Radłowie. Plany lekcji prawie gotowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów