TheGrue.org

Pozytywna motywacja - szkolenie dla rodziców

Opublikowano: piątek, 23 sierpień 2019

szkolenie dla rodzicówPowrót do szkoły do ogromne wyzwanie zarówno dla dziecka jak i dla rodziców. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie już dziś zaprasza rodziców na warsztaty dotyczące pozytywnej motywacji, w trakcie których omówimy praktyczne metody pomagające dziecku sprostać szkolnym wyzwaniom. Zapraszamy już 31 sierpnia (sobota) do SPWD w Radłowie. Jeśli macie problem z zapewnieniem opieki dzieciom - zabierzcie je sobą, a nasza kadra zapewni im opiekę i twórcze zajęcia. Szczegółowe informacje oraz zapisy w siedzibie SPWD lub telefonicznie pod numerem 533-727-323. Udział jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów