TheGrue.org

Wakacyjnie w SPWD

Opublikowano: sobota, 06 lipiec 2019

65805149 1345116592302892 910934590359601152 nWakacje w SPWD w Radłowie to przede wszystkim czas na zabawę i aktywny wypoczynek. Co robią dzieci? Uczestniczą w zajęciach nauki pływania z instruktorem, tworzą przepiękne rękodzieło w ramach zajęć artystycznych (zajęcia z wykorzystaniem modeliny lub masy modelarskiej), czy rozwijają swoją kreatywność i logiczne myślenie w trakcie gier planszowych. Równocześnie trwają zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne. Przed nami wiele wakacyjnych przygód.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów