TheGrue.org

Nie ma dzieci - są ludzie, czyli rzecz o prawach dziecka

Opublikowano: środa, 17 lipiec 2019

prawa dziecka

"Nie ma dzieci, są ludzie" - tymi słowami Janusza Korczaka rozpoczęliśmy zajęcia dotyczące istoty praw dziecka. Podobnie jak dorośli dzieci są właścicielami pewnych praw i wolności - praw człowieka, których źródłem jest godność człowieka zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa Dzieci dodatkowo zdefiniowane zostały w Konwencji o Prawach Dziecka. Wśród tych najważniejszych znalazło się prawo do życia i tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, prawo do edukacji, prywatności, czy wyrażania własnych poglądów. Dziecko nie jest własnością dorosłych, jest słabsze więc wymaga dodatkowej ochrony ze strony Państwa i nas wszystkich. W SPWD W Radłowie pracujemy z mądrymi, świadomymi swoich praw dziećmi. Zajecia odbyły się w ramach programu "Radzenie ze stresem zakończ sukcesem".

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych FIO - Małopolska Lokalnie Południe.

FIO logo

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów