TheGrue.org

Zajęcia psychologiczne w SPWD

Opublikowano: wtorek, 28, maj 2019

zajęcia psychologiczne

Zajęcia psychologiczne to jedna z ofert Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie? Na czym polegają? To głownie indywidualne edukacyjne zajęcia, które pomagają dzieciom rozwijać swoje mocne strony, poznawać i rozumieć emocje, czy rozwijać swoje zainteresowania. Mówiąc prościej - pomagają dzieciom stawać się silnymi, mądrymi ludźmi. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów