TheGrue.org

Wiosna 2019 w SPWD

Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2019

Wiosna

Odkąd w SPWD w Radłowie urosła rzeżuszka możemy mówić o wiośnie. Trwają prace nad przygotowaniem dekoracji świątecznych oraz ekologicznych bawełnianych torebek na zakupy (w ramach edukacji ekologocznej - dbajmy o Ziemię!) Dzieci ćwiczą także swoje możliwości wokalne przed mikrofonem, a to oznacza, że nasza energia po zimie przybiera na sile.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów