TheGrue.org

Kolejne Emoludki w Placówce

Opublikowano: sobota, 30, marzec 2019

emoludki 4

 Jak zrozumieć emocje swoje i innych ludzi? Jak je "oswoić" i pomóc sobie w trudnych sytuacjach? Wychowankowie SPWD w Radłowie poszukują odpowiedzi na te pytania wraz z wychowawcą, psychoprofilaktykiem panią mgr Sylwią Mączko, rozpoczynając kolejny cykl zajęć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów