TheGrue.org

Dziecięca złość - jak pomóc dziecku... .

Opublikowano: wtorek, 19, marzec 2019

co się złościszW sobotnie przedpołudnie SPWD w Radłowie zaprosiła rodziców na warsztaty pn. "Dziecięca złość- jak pomoc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami". Podczas gdy rodzice intensywnie pracowali w trakcie warsztatów, poszukujac skutecznych sposobów na złość, dzieci pod opieką pedagogów rozwijały swoje zdolności manualne. Dziekujemy rodzicom za wspolną kawę i aktywną pracę na zajęciach. Jak podsumować dzisiejszy dzień? Złościć się na rozzloszczone dziecko to jak rzucać błotem w dziecko już brudne od błota i oczekiwać, że obie strony będą czyste ... warsztaty prowadziła psycholog mgr Monika Kaczkowska Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza STOPka Monika Kaczkowska.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów