TheGrue.org

Bal karnawałowy

Opublikowano: czwartek, 17, styczeń 2019

bal 2

Środowy wieczór w SPWD w Radłowie upłynął pod znakiem balu karnawałowego dla dzieci. Nie mogło zabraknąć szalonej zabawy w świetle dyskotekowych lamp i w towarzystwie scenicznego dymu przypominającego chmury. Kolejny dzień ferii pełen wrażeń!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów