TheGrue.org

Aktywne ferie z SPWD

Opublikowano: wtorek, 15, styczeń 2019

park trampolin

  

Kolejny - drugi - dzień ferii wychowankowie SPWD w Radłowie spędzili w parku trampolin FlyPark Tarnów. Ruch to nie tylko zdrowie ale i świetna zabawa, o czym dzisiaj się przekonaliśmy. Nasze dzieci były wyjątkowo dzielne, pokonując swoje małe i większe lęki związane z wysokością. Było wspaniale.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów