TheGrue.org

Przygotowania do zabawy karnawałowej w SPWD

Opublikowano: poniedziałek, 14, styczeń 2019

bal

Kolorowe, brokatowe pianki, błyszczące cekiny, kamyczki, cyrkonie, migoczące gwiazdeczki… Wychowankowie SPWD w Radłowie rozpoczęli ferie zimowe od samodzielnego wykonania masek, które będą niezbędnym rekwizytem podczas zbliżającej się zabawy karnawałowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów