TheGrue.org

Kolejna wycieczka do kina

Opublikowano: poniedziałek, 10, grudzień 2018

kino za rogiemNajlepszym sposobem na spędzenie sobotniego, deszczowego poranka jest udanie się do Kino za Rogiem w Oleśnie. Nasi dzielni wychowankowie, mimo niesprzyjającej pogody wstali z samego rana by móc obejrzeć film "Jak zostać kotem" - który we wzruszający, pouczający sposób uświadamia nam, jak ważny jest czas, który poświęcamy naszym najbliższym. Wśród nas nie brakuje miłośników czworonożnych futrzaków więc tym bardziej film bardzo nam się podoba!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów