TheGrue.org

Coraz bliżej Święta - kartki świąteczne

Opublikowano: poniedziałek, 10, grudzień 2018

coraz bliżej święta cdUrocze, bajkowe karki świąteczne to efekt dzisiejszej pracy wychowanków SPWD w Radłowie. Prezentujemy piękne dziecięce kartki wykonane techniką scrapbpoking z wykorzystaniem elementów 3d, naszych ulubionych drewnianych dekorów i papieru kraft. Wykonanie w 100% z miłością. Prawda że przepiękne? Jesteśmy dumni z naszych dzieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów