TheGrue.org

Coraz bliżej... ale jeszcze zbyt wcześnie

Opublikowano: środa, 21, listopad 2018

prawie świętaTak wiemy, że jeszcze za wczesnie na zajęcia inspirowane świętami ale spadł dziś pierwszy śnieg i nie mogliśmy się powstrzymać. Dziś na Brzeskiej 9 pracowaliśmy techniką scrapbookingu wykonując urocze kartki piankowo- brokatowe. Za nami też pierwsze wianuszki z drewna ...Liczymy, że wystarczy nam czasu na zrealizowanie wszystkich pomysłów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów