TheGrue.org

Zajęcia edukacyjne w Placówce

Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

zajęcia edukacyjne

Wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego, do codziennego rozkładu zajęć w SPWD powróciło systematyczne odrabianie zadań domowych i pomoc w nauce. Wspólnie ćwiczymy liczenie, czytanie, pisanie, język angielski, utrwalamy wiedzę zdobytą w szkole. Nawzajem motywujemy i mobilizujemy się do nauki, by później mieć czas na pozostałe przyjemności, których u nas z całą pewnością nie brakuje!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów