TheGrue.org

Balonowa przygoda.... .

Opublikowano: sobota, 29, wrzesień 2018

balonowa przygoda

 

 

Zdarza się, że chcielibyśmy oderwać się od codziennych zmartwień, małych i większych problemów, obowiązków... spojrzeć na wszystko z dystansem ...niczym z lotu balonem... zbudujmy więc swój balon. Wychowankowie SPWD w Radłowie właśnie rozpoczęli swoja balonową przygodę w odcieniach pasteli... Udowodnimy, że nie trzeba (choć warto) być inżynierem być skonstruować balon.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów